Kovakalvon paikkoja käytetään rutiininomaisten neurokirurgisten toimenpiteiden aikana syntyneiden kovakalvodefektien korjaamiseen. Kallon luudefektien ja kallon luun rekonstruktioon tarkoitettu CustomBone on potilaskohtainen implantti, jolla korvataan luussa olevat aukot kranioplastian yhteydessä.

Kovakalvopaikat

Kovakalvopaikat

DuraGen- kovakalvon kollageenimatriksia on tutkittu yli 1400 potilaalla ja siitä on enemmän julkaistua tietoa kuin mistään muusta kollageenipaikasta. Se on usein käytetty ja kliinisesti hyväksi todettu paikka aivo-selkäydinnestevuotojen (CSF) estämiseen ja kovakalvokorjauksiin.

Kovakalvon tiivisteet

Kovakalvon tiivisteet

DuraSeal-tiivisteaineiden tuoteperhe on tarkoitettu erityisesti kovakalvon normaalien korjausmenetelmien, kuten ommelten, avuksi vedenpitävän sulun aikaansaamiseksi leikkauksen jälkeen ja kliinisen parantumisjakson aikana. 

Potilaskohtainen kalloluuimplantti

Potilaskohtainen kalloluuimplantti

Kalloluun rekonstruktioon tarkoitettu CustomBone on potilaskohtainen kalloluuimplantti, jonka tarkoitus on korvata luussa olevat aukot kranioplastian yhteydessä. CustomBone on valmistettu biomimeettisestä materiaalista, jonka kemiallinen koostumus ja rakenne muistuttavat ihmisluun mineraalikomponenttia. Erityinen biomimeettinen kemiallinen koostumus yhdessä lisätyn yhdistävän huokoisuuden kanssa soveltuu koteloituville soluille, jotka vastaavat luun regeneroitumisesta ja joilla on tärkeä tehtävä proteesin osteointegraatiossa.