Mediplast on lääkinnällisten tuotteiden toimittaja. Kestävyyden eteen tekemämme työ on jatkuvaa tuotteiden koko elinkaaren ajan: raaka-aineista, valmistuksesta ja kuljetuksesta tuotteiden käyttöön ja terveydenhuollon asiakkaidemme luona tapahtuvaan jätteiden käsittelyyn saakka.

Mediplast pyrkii kestävään ympäristö- ja yhteisökehitykseen. Kestävyys on siksi keskeinen ja luonnollinen osa toimintaamme kaikilla tasoilla. Työskentelemällä aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi kestävyyden saavuttamiseksi, haluamme sekä minimoida ympäristövaikutuksemme että luoda positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Saavuttaaksemme kunnianhimoiset tavoitteemme, meidän tulee:

  • toimia sovellettavien lakien, asetusten ja muiden sitovien vaatimusten mukaisesti
  • lisätä osaamista ja parantaa tietoisuutta kestävyysasioista kaikkien työntekijöidemme keskuudessa
  • vaikuttaa, asettaa vaatimuksia ja tehdä yhteistyötä muiden yritysten, toimittajien, viranomaisten ja organisaatioiden kanssa
  • nähdä kestävyyden parantamiseen liittyvät toimenpiteet sijoituksina
  • pyrkiä jatkuvasti parantamaan resurssien käyttöä yrityksessämme